Opracowania zbiorowe

 1. M. Rogalski, Zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Komentarz, Warszawa 2006, s. 283
 2. A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny, M. Rogalski red., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009, s. 533
 3. K. Kawałek, M. Rogalski red., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1174
 4. M. Rogalski red., Prawo telekomununikacyjne, Warszawa 2011, s. 816
 5. M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P.K. Sowiński, red.  G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 421
 6. G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Mmasłowska, Z. Sobolewski, P.K. Kłak, Z. Sowiński, Proces karny. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 462
 7. P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska, A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2014, s. 145
 8. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 403
 9. M. Rogalski [w:] M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach red., System Prawa Karnego Procesowego, t. IV, Warszawa 2015, s. 593-686
 10. M. Rogalski [w:] R.A. Stefański red. Środki karne po nowelziacji w 2015 r., Warszawa 2016, s. 403-443.
 11. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017, s. 405.
 12. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz, Warszawa 2019, s. 329.
 13. M. Rogalski, P. Szustakiewicz, P. Złamańczuk, Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, Warszawa 2019, s. 461.
 14. M. Rogalski, P. Szustakiewicz, M. Wieczorek, Ustawa o Straży Marszałkowskiej. Komentarz, Radom 2019, s. 243.
 15. J. Kośla, M. Rogalski, M.R. Tużnik, Środki karne w kodeksie karnym skarbowym, Warszawa 2020, s. 247.
 16. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 500.
 17. M. Rogalski [w:] R.A. Stefański red., Postępowanie przygotowawcze, System Prawa Karnego Procesowego, t. X, Warszawa 2016, s. 1050-1135.
 18. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 182.
 19. P. Brzeziński, B. Opaliński, M. Rogalski, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa 2016, s. 225.
 20. B. Opaliński, M. Rogalski red., Kontrola korespondencji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2018, s. 106.
 21. M. Rogalski red., Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 186.
 22. M. Rogalski [w:] J. Skorupka red., System Prawa Karnego Procesowego. Dowody, t. VIII, cz. 3, Warszawa 2019, s. 3869-4068.
 23. A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny M. Rogalski red., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2022, s. 753.

14.jpg  1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg  5.jpg  6.jpg  7.jpg  8.jpg    9.jpg  10.jpg  11.jpg  12.jpg  13.jpg