Glosses

 1. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 40/03 (dotyczy art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.), Ius et Administratio 2004, nr 3, s. 209-211.
 2. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., V KK 351/03 (dotyczy art. 18 § 1 k.k.), Ius et Administratio 2004, nr 4, s. 253-256 (treść tej glosy jest identyczna z glosą zamieszczoną w Prokuratorze z 2005 r., nr 2-3, s. 126-128).
 3. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2004 r., SDI 21/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 5, s. 261-262.
 4. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., Prokurator 2005, nr 2-3, s. 126-128.
 5. M. Rogalski: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2004 r., Prokurator 2005, nr 2-3, s. 129-132.
 6. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 158/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 9, s. 452-454.
 7. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. akt IV KK 399/04, Prokurator 2005, nr 4, s. 80-84.
 8. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2005 r., II KO 75/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 4, s. 181-183.
 9. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r., sygn. I KZP 21/04, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8, s. 223-228.
 10. M. Rogalski: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 grudnia 2003 r., V KK 259/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 6, s. 340-343.
 11. M. Rogalski: Cesja wierzytelności konsumenckich – glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z 6.06.2005 r. (I OPS 2/05), Glosa 2006, nr 4, s. 77-88.
 12. M. Rogalski: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. IV KK 106/06, Prokuratura i Prawo 2007, nr 11, s. 158-162.
 13. M. Rogalski: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, Prokurator 2005, nr 3-4, s. 173-177. 
 14. M. Rogalski: Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 15/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 2, s. 86-94.
 15. M. Rogalski: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba karna z dnia 29 sierpnia 2007 r., I KZP 19/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 11, s. 777-779.
 16. M. Rogalski: Glosa do postanowienia SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 21/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 1, s. 1-4.
 17. M. Rogalski: Glosa do wyroku SN z dnia 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 11, s. 776-778.
 18. M. Rogalski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 września 2014, I KZP 18/14, OSP 2016, nr 11, s. 1466-1471.
 19. M. Rogalski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia28 stycznia 2015 r., III SK 37/14, OSP 2017, nr 5, s. 96-106.
 20. M. Rogalski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna, z dnia 20 października 2016 r., III KK 127/16, OSP 2018, nr 5, s. 60-66.
 21. M. Rogalski, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r., VI SA/Wa 904/19, Studia IuridicaLublinensia 2020, nr 4, s. 341-354.