Agnieszka Trochimiak

Agnieszka jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie administracyjnym, telekomunikacyjnym, prawie ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności w prowadzeniu spraw z zakresu współpracy między przedsiębiorcami, negocjowaniu umów oraz rozwiązywaniu sporów, występowaniu przed organami administracji publicznej, prowadzeniu spraw jako pełnomocnik procesowy przed sądami, także w ramach środków odwoławczych od decyzji administracyjnych przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym. 

Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za regulację polskiego rynku telekomunikacyjnego. Od 2007 r. Agnieszka zatrudniona była jako manager w Telefonii Dialog S.A. – operatora sieci stacjonarnej a następnie operatora sieci mobilnej (CenterNet S.A.). Od 2009r. pracowała w Orange Polska S.A., wspierając  projekty biznesowe od strony prawno-regulacyjnej, reprezentując Spółkę przed sądami i organami administracji publicznej.

Agnieszka uzyskała tytuł magistra w 1995 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. zdała egzamin radcowski. W 2013 ukończyła podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.