Nieuniknione zmiany cen na rynku telekomunikacyjnym?

 

Od kilku lat rynek telekomunikacyjny rozwija się w modelu opartym o konkurencję, z ograniczoną ingerencją regulatora. Cele wyznaczone w ustawie Prawo telekomunikacyjne nadal jednak pozostają aktualne. Powstaje pytanie o sposób w jaki mogą one zostać osiągnięte w nowej sytuacji rynkowej?

Niezwykle ważną kwestią są ceny świadczonych usług telekomunikacyjnych. W przeszłości cena, a konkretnie dążenie do jej ciągłej obniżki, była jednym z podstawowych celów regulacyjnych. Jednakże, czy możliwe jest nadal obniżanie cen usług telekomunikacyjnych, czy też nieunikniona jest ich stabilizacja a nawet wzrost?

Dla klientów, bez wątpienia, w dalszym ciągu liczyć się będzie przede wszystkim niska cena. Badania wskazują, że dla ok. 90 proc. użytkowników usług telekomunikacyjnych podstawowym kryterium wyboru dostawcy usług jest cena. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorców budujących infrastrukturę telekomunikacyjną, rosnące koszty energii, materiałów, pracy czy transportu sprawiają, że utrzymanie tempa rozwoju nowoczesnej infrastruktury światłowodowej staje się niezwykle trudne. Zatem aby operatorzy hurtowi mogli dalej realizować cele ustawowe, konieczne może być podniesienie hurtowych cen za dostęp do Internetu.

Przykładowo, w pierwszym kwartale 2022 r. koszt energii, w porównaniu do 2021 r., był wyższy o blisko 70 proc. Inflacja powoduje, że generalnie koszty materiałów, energii i pracy są wyższe o kilkadziesiąt procent, co powoduje wzrost kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Wzrosły także koszty eksploatacji, na które składają się koszty opłat administracyjnych, koszty utrzymania, a także koszty obsługi ewentualnego finansowania inwestycji. Koszty zapewnienia ciągłości działania i usuwania awarii także zanotowały istotny wzrost. Generalnie koszt utrzymania istniejącej infrastruktury wzrósł o blisko 25 proc.

Wzrost kosztów w opisywanym zakresie występuje nie tylko w Polsce i jego przyczyny nie są związane tylko z sytuacją ekonomiczną w Polsce. Wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę telekomunikacyjną, w szczególności na sieci światłowodowe, jest widoczny globalnie, co powoduje wzrost zapotrzebowania na wspomniane wyżej materiały i usługi.

Wydaje się więc, że w obecnej sytuacji ze względów ekonomicznych nie jest możliwe utrzymanie poziomu cenowego przynajmniej, gdy chodzi o ceny świadczonych usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Bez urealnienia cen rozwój konkurencyjnej i nowoczesnej infrastruktury światłowodowej będzie zagrożony.

Jest szczególnie ważne dzisiaj – gdy infrastruktura telekomunikacyjna jest już wybudowana na terenach atrakcyjnych, gęsto zaludnionych, czyli głównie miejskich, natomiast nie ma jej jeszcze w wystarczającym stopniu na terenach wiejskich, czyli przeważnie na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie koszty inwestycji są wyższe. Tymczasem nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna jest środkiem do ograniczania zjawiska wykluczenia cyfrowego obywateli.

czyt. więcej M. Rogalski, Wzrost czy spadek cen? - TELKO.in

 

 

<< wróć