Eksperci z zagadnień prawnych z zakresu prawa nowych technologii
Nasze doświadczenie i kwalifikacje zapewniają możliwość rozwiązania problemów o dowolnej złożoności.
Eksperci z zagadnień prawnych z zakresu umów handlowych
Nasze doświadczenie i kwalifikacje zapewniają możliwość rozwiązania problemów o dowolnej złożoności.
Regulacje sektorowe

Doświadczenie w prowadzeniu spraw telekomunikacyjnych, energetycznych i farmaceutycznych

Umowy handlowe

Doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych i gospodarczych

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa obsługa podmiotów z zakresu RODO

Prawo nowych technologii

Doświadczenie w sprawach dotyczących świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów na odległość

Własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej

Prawo reklamy

Prowadzenie spraw w zakresu prawa reklamy

Ochrona konkurencji

Prowadzenie spraw przed Urzędem Ochrony Konkurencji iKonsumentów

Prawo konsumenckie

Ochrona praw konsumenta

Spory sądowe

Prowadzenie cywilnych i gospodarczych spraw sądowych

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Legislacja

Doradztwo legislacyjne

Prawo karne

Prowadzenie spraw karnych

Obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ullamcorper at dolor non facilisis. In aliquet nec risus eget convallis.

Cyber bezpieczeństwo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ullamcorper at dolor non facilisis. In aliquet nec risus eget convallis.

Ochrona informacji niejawnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ullamcorper at dolor non facilisis. In aliquet nec risus eget convallis.

Nasz zespół

prof. dr hab. Maciej Rogalski

radca prawny

rogalski@kancelaria-rogalski.pl
dr Bartłomiej Opaliński

radca prawny

opalinski@kancelaria-rogalski.pl
Krzysztof Kawałek

radca prawny

kawalek@kancelaria-rogalski.pl
Agnieszka Trochimiak

radca prawny

trochimiak@kancelaria-rogalski.pl
Weronika Więcko

radca prawny

wiecko@kancelaria-rogalski.pl
Marek Konior

aplikant radcowski

konior@kancelaria-rogalski.pl
Grzegorz Ruchała

kierownik biura

ruchala@kancelaria-rogalski.pl
Arkadiusz Idzik

ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa

Nina Klin

Asystentka

klin@kancelaria-rogalski.pl

Aktualności

Konferencje | 25.11.2023

Czy Stany Zjednoczone zatrzymają awans Chin na pozycję hegemona w układzie globalnym?

Pan Profesor Maciej Rogalski 24 listopada 2023 r. brał udział w konferencji "Czy Stany Zjednoczone zatrzymają awans Chin na pozycję hegemona w układzie globalnym?". Zabrał głos w V panelu poświęconym kontroli przepływu najnowszych technologii do

Seminarium: "Dyrektywa NIS 2"

Wraz z upowszechnieniem komputerów i przekazaniem Internetu do cywilnego użytku, w części krajów zaczęto zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa użytkowników oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania możliwości jakie daje dostęp do informacji na niespotykaną
Konferencje | 21.11.2023

24.11.2023 Konferencja: "Czy Stany Zjednoczone zatrzymają awans Chin na pozycję hegemona w układzie globalnym?"

Serdecznie zapraszamy na konferencje, której celem jest bliższe zapoznanie się z podłożem historycznym, jak i przede wszystkim z aktualnym stanem relacji między USA i Chinami w kontekście rywalizacji o

Fundacja "stypendium" przyznała stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024

W dniu 28.09.2023r. Rada Fundacji "Stypendium" podjęła decyzje o przyznaniu stypendium naukowego trzem osobom. Osoby ubiegające sie o stypendium zostały powiadomione o tej informacji. Stypendium naukowe przyznawane jest na okres 5 miesięcy (tj.

Big techy nie chcą płacić na sieć

Ważą się losy opłaty sieciowej, w ramach której największe platformy internetowe miałyby się dokładać do kosztów budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Komisja Europejska podsumowała konsultacje wyjaśniające w sprawie przyszłości sektora łączności elektronicznej

Resort cyfryzacji uniknął wysłuchania 

Rządowe projekty ustaw, które miały być w tym tygodniu przedmiotem publicznej debaty, zostały w ostatniej chwili wycofane z Sejmu. Godzinę przed wysłuchaniem publicznym w sprawie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa osoby zapisane do głosu
Konferencje | 09.07.2023

Rozwój technologii wymusza zmiany

Pan Profesor Maciej Rogalski 23-24 czerwca 2023 r. brał udział w forum naukowo-społecznym „Lepsze prawo, lepsza Polska”. Wskazał na konieczność dostosowania systemu edukacji i szkolnictwa wyższego do rozwoju technologii. - Celem tych zmian powinno być stworzenie systemu, w

Czy nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wymaga zgłoszenia do TRIS?

Obecnie toczą się prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw („nowela k.s.c.”). Trwają one już prawie 3 lata. 6 czerwca Rada
Konferencje | 23.06.2023

Forum naukowo-społeczne „Lepsze prawo, lepsza Polska”

W dniach 23-24 czerwca 2023 r. odbyło się forum naukowo-społeczne „Lepsze prawo, lepsza Polska”, w którym Prof. dr hab. Maciej Rogalski brał udział.   

Aukcja 5G. Nakładanie obowiązków bez podstawy prawnej

Jedynym właściwym pod względem prawnym rozwiązaniem jest dziś przeprowadzenie aukcji SC na podstawie obowiązujących przepisów prawa - pisze prof. dr hab. Maciej Rogalski Zakończył się okres drugich konsultacji ogłoszonych przez prezesa Urzędu
Konferencje | 09.06.2023

Il ruolo dell’Etica nella formatione della Persona

     W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Universita Degli Studi Di Baria: Il ruolo dell’Etica nella formatione della Persona, Bari, Włochy. Prof. dr hab. Maciej Rogalski wygłosił referat pt.
Konferencje | 08.06.2023

IREG 2023 Rankings and Universities International Exposure

W dniach 26-28 kwietnia 2023 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja IREG 2023 Rankings and Universities International Exposure, Taszkient, Uzbekistan. Prof. dr hab. Maciej Rogalski brał udział w konferencji. 

O kancelarii

Założycielem kancelarii jest prof. dr hab. Maciej Rogalski. Prof. M. Rogalski wykonuje zawód radcy prawnego od 25 lat. Wcześniej ukończył aplikację sędziowską. Zawód racy prawnego początkowo wykonywał jako prawnik w dużych międzynarodowych korporacjach, kierując kilkudziesięcioosobowymi zespołami prawników. W 2009 r. został uznany przez dziennik Rzeczpospolita za najlepszego prawnika przedsiębiorstw (in-houselawyer). Od kilku lat prowadzi kancelarie jako partner i właściciel.

Prof. M. Rogalski łączy praktykę prawną z działalnością akademicką. Był  stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Liege (Belgia), Castilla-La Mancha w Toledo (Hiszpania) czy  UniversitaDegliStudi Di Bari Aldo Moro w Taranto (Włochy). Obecnie jest wykładowcą w Uczelni Łazarskiego, ekspertem i autorem blisko 200 publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego.

W kancelarii pracują radcowie prawni z wieloletni praktycznym doświadczeniem i specjalizujący się w określonych dziedzinach prawa. Współpracujemy także z innymi kancelariami i prawnikami w przypadku konieczności wsparcia w określonych specjalistycznych zagadnieniach lub w ramach realizacji dużych projektów.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie praktyczne jesteśmy w stanie zapewnić naszych Klientomobsługę prawną na najwyższym poziomie,wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz reprezentację w sprawach spornych.