Arkadiusz Idzik

arkadiusz_idzik.jpg

Arek jest absolwentem Politechniki Lwowskiej kierunek „Półprzewodniki i mikroelektronika”, gdzie uzyskał tytułu magistra inżyniera. Ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania logistycznego na wydziale Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2006-2016 pracował na stanowiskach menadżerskich w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., a następnie T-Mobile Polska S.A. W tym okresie był odpowiedzialny za realizację obowiązków regulacyjnych nałożonych ustawowo na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ścisłą współpracę z uprawnionymi podmiotami. Odpowiadał za nadzór nad eksploatowanymi systemami IT również w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

Obecnie specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa biznesu w obszarze zabezpieczenia najważniejszych tajemnic przedsiębiorstwa przed nieautoryzowanym dostępem i wyciekiem informacji. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. normy PN-EN ISO/IEC 27001.