Marek Konior

Marek jest prawnikiem specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym,  w szczególności  współpracą międzyoperatorską i dostępem telekomunikacyjnym a takżew regulacjach Compliance, Fraud Management i AML/CFT.

W latach 1991 – 2010 zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Prowadził projekty interkonektowe m.in. NDS-1066 iOnetKonekt a także pierwsze w Polsce wdrożenie  szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w modelu BSA w oparciu o hurtowy dostęp do sieci TP. Kierował Działem Regulacji i Relacji Międzyoperatorskich w GTS Energis. Przez wiele lat zajmował się negocjacją kontraktów międzyoperatorskich.

Jako przedstawiciel operatora brał udział w pracach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEIT  m.in. przy opiniowaniu regulacji branżowych – aktów prawnych i ofert ramowych a także jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi.

Od roku 2011 jako ekspert wspiera procesy duedilligence i projekty M&A w branży TMT, doradza w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wdrażania systemów Compliance i Whistleblowing. Twórca inicjatywy Antyfraudforum,

Marek uzyskał tytuł magistra w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Studiował również informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer i Professional Internal Controller oraz certyfikaty zarządzania projektami PRINCE2 iAgilePM.

Zdał egzamin na aplikację radcowską.

Posługuje się językiem angielskim.