Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym w sprawach regulacyjnych i dotyczących odpowiedzialności członków organów przedsiębiorców  oraz osób prawnych
  • Reprezentowanie w innych kontaktach z organami administracji
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi