Prawo nowych technologii

  • Obsługa prawna projektów informatycznych i telekomunikacyjnych, m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu IT (umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, licencyjne) oraz bazami danych, a także w zakresie domen internetowych
  • Doradztwo i przygotowywanie regulaminów, wzorów umów, zamówień i formularzy dla obrotu w Internecie oraz przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Doradztwo, przygotowywanie umów i negocjowanie umów w sprawach
  • Doradztwo w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prawnych zobowiązań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego