Umowy handlowe

  • Przygotowywanie projektów i opiniowanie umów, w tym umów z udziałem konsumentów, oraz doradztwo i prowadzenie negocjacji przy zawieraniu umów
  • Identyfikacja i minimalizacja ryzyk prawnych, ocena ważności i skuteczności postanowień, w tym możliwości wyegzekwowania zastrzeżonych uprawnień, dopuszczalność stosowania postanowień, w tym z punktu widzenia prawa konkurencji i zakazu stosowania klauzul abuzywnych
  • Reprezentacja w sporach w związku z roszczeniami wynikającymi z umów