dr Bartłomiej Opaliński

Bartek jest radcą prawnym, specjalizującym się w szczególności w szeroko rozumianym prawie administracyjnym oraz w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza i reprezentuje klientów, m.in. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, funkcjonowania służb mundurowych, ochrony środowiska i energetyki.

Przez długi czas Bartek pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (2012 - 2015). Obecnie świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i organom administracji publicznej.

Bartek łączy praktykę zawodową z działalności naukową. Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Nauk o Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładał również w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Autor szeregu monografii i publikacji.

Bartek uzyskał tytuł magistra w 2009 r. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego) a rozprawę doktorską obronił na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010 r.). W latach 2010-2013 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim