prof. dr hab. Maciej Rogalski

Prof. dr hab. M. Rogalski jest radcą prawnym o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw. M. Rogalski specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie nowych technologii, ochrony danych osobowych problematyce odpowiedzialności administracyjnej i prawie karnym.

Prof. dr hab. M. Rogalski ma bardzo bogate doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi i zarządzaniu ryzykiem prawnym i regulacyjnym w przedsiębiorstwach działających na rynku telekomunikacyjnym, z którym to rynkiem związany jest od 1997 r. Przez ponad 4 lata pełnił funkcję członka Zarządu T-Mobile Polska S.A., w której odpowiadał za pion prawny i ochrony danych osobowych. Wcześniej zajmował stanowiska m.in. dyrektora Pionu Współpracy Regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. (przez 6 lat, obecnie Orange Polska S.A.) oraz dyrektora ds. prawnych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (przez ponad 6 lat, obecnie T-Mobile Polska S.A.). Poprzednio pracował w jednostkach administracji publicznej.

W 2009 roku dziennik Rzeczpospolita przyznał prof. dr hab. M. Rogalskiemu tytuł najlepszego prawnika korporacyjnego.

W latach 2003 -2011 był Wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie ds. Operatorów Telekomunikacyjnych. Był członkiem wielu rad nadzorczych spółek handlowych.

Pracę zawodową prof. dr hab. M. Rogalski łączy z karierą akademicką. M. Rogalski jest profesorem nauk prawnych. Przed pracą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie wykładał m.in. na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Autor ponad stu siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego. Jest m.in. współautorem Komentarza do Prawa telekomunikacyjnego.

Prof. dr hab. M. Rogalski ukończył w 1990 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym się doktoryzował i habilitował. Był także słuchaczem Georgetown University w Waszyngtonie oraz Le Moyne Collage w Syracuse (USA). Prof. dr hab. M. Rogalski odbył aplikację sądową oraz zdał egzaminy: sędziowski oraz radcowski i w 1993 roku został wpisany na listę radców prawnych w Rzeszowie.

Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.