Develop collective

  1. M. Rogalski, Zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Komentarz, Warszawa 2006, s. 283
  2. A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny, M. Rogalski red., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009, s. 533
  3. K. Kawałek, M. Rogalski red., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1174
  4. M. Rogalski red., Prawo telekomununikacyjne, Warszawa 2011, s. 816
  5. M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P.K. Sowiński, red.  G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 421
  6. G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Mmasłowska, Z. Sobolewski, P.K. Kłak, Z. Sowiński, Proces karny. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 462
  7. P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska, A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2014, s. 145
  8. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 403
  9. M. Rogalski [w:] M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach red., System Prawa Karnego Procesowego, t. IV, Warszawa 2015, s. 593-686
  10. M. Rogalski [w:] R.A. Stefański red. Środki karne po nowelziacji w 2015 r., Warszawa 2016, s. 403-443.

14.jpg  1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg  5.jpg  6.jpg  7.jpg  8.jpg    9.jpg  10.jpg  11.jpg  12.jpg  13.jpg